HandBox
 

Dostawa

- współpracujemy z firmą kurierską FedEx, z którą mamy podpisaną stosowną umowę,

- każdy produkt, który zostanie zakupiony danego dnia do południa, będzie dostarczony na drugi dzień pod wskazany adres na terenie Polski,

- w przypadku reklamacji gwarancyjnych, zgłaszający usterkę obowiązany jest zamówić firmę FedEx, celem dostarczenia uszkodzonego sprzętu do siedziby firmy, na koszt firmy Hand Box,

- aby zredukować koszty transportu, naprawy pogwarancyjne wskazane jest wysyłać firmą FedEx na koszt firmy Hand Box. Koszty przesyłki zostaną doliczone do kosztów naprawy,

- w przypadku kłopotów z ustaleniem lokalnych siedzib firmy FedEx, zainteresowany powinien skontaktować się z firmą HAND BOX, tel: 85 81 41397 lub e-mail: audio@handbox.pl, która pomoże w zamówieniu transportu.